Ekonomické softvéry, ktoré uľahčujú prácu Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva? Prečo využívať online jednoduché účtovníctvo?

Aký je nový Microsoft Dynamics CRM ?

Ak ste projektovým manažérom, ktorý sa venuje Customer Relationship Managementu, program Microsoft Dynamics CRM vás bude určite zaujímať. Customer Relationship Management sa zaoberá zvládnutím všetkých vzťahov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú komunikácie spoločnosti so svojimi zákazníkmi. Tento druh manažmentu je orientový najmä na udržanie si už existujúceho zákazníka a ponuka produktov, ktoré sú mu ušité ako na mieru. V nasledujúcich riadkoch vám...

Cloud je jedným z moderných technických riešení

09
Feb
Cloud je jedným z moderných technických riešení
Fyzické servery už v dnešnej dobe nie sú tou najatraktívnejšou možnosťou uloženia údajov. Predsa len, fyzické servery sú pomerne drahé, ťažšie sa s nimi manipuluje a stále je tu tá potreba fyzického uskladnenia údajov. Na program dňa preto prichádzajú ďalšie zaujímavé možnosti uloženia dokumentov do elektronickej podoby. Tento systém sa nazýva aj cloud, čiže uloženie údajov na virtuálne a dobre chránené servery. Cloud je doslova synonymom pokročilého...

Účtovníctvo je základom pre účtovnú závierku a daňovú povinnosť

27
Jan
Účtovníctvo je základom pre účtovnú závierku a daňovú povinnosť
Súčasné obdobie vo viacerých firmách snáď najlepšie symbolizuje neustály stres a zhon za stihnutím všetkých termínov, ktorým je v tomto prípade 31.marec. Do tohto termínu sú podniky povinné odviesť a zaplatiť daň príslušnému Daňovému úradu, pričom ich závierka bude následne zverejnená k nahliadnutiu. Samozrejme, stále je tu potom ešte niečo málo času do konca júna, dokedy môžu firmy podávať opravné účtovné závierky. Je toho skrátka dosť...

Občania, spojme sa pre dosiahnutie našich cieľov!

04
Jan
Občania, spojme sa pre dosiahnutie našich cieľov!
Ty, Peter, myslím si, že by sa nám v obci zišla pomoc s organizáciou menších besied, pouličných zábav. Máme tu síce jedno ihrisko, je však v strede obce a naše deti tam predsa tak či onak nesmú ísť samé. Mali by sme iniciovať, aby tu postavili v malom parku niekoľko hojdačiek, preliezku a šmýkačku, aby sa mohli bezpečne hrať niekde. Ako na to? Vieme, že naša obec na to nemá, mohli by sme vyzbierať peniaze od občanov. Ale koho osloviť? Ako to zrealizovať?...

V jednoduchom účtovníctve môžete účtovať len pri určitých podmienkach

24
Dec
V jednoduchom účtovníctve môžete účtovať len pri určitých podmienkach
Na Slovensku rozlišujeme dva základné druhy účtovníctva – podvojné a jednoduché. V rámci podvojného účtovníctva musia účtovné jednotky (čiže firmy, ale aj podnikatelia) účtovať svoje náklady a výnosy, ktoré sa účtujú na súvzťažných účtoch a vykazujú sa v súvahe. Existujú aj špecifické druhy obchodných aktivít, pri ktorých postačuje jednoduché účtovníctvo. Nie je ich veľa, pre využitie jednoduchého účtovníctva navyše treba splniť...

Ako prebieha založenie spoločnosti s ručením obmedzeným?

22
Dec
Ako prebieha založenie spoločnosti s ručením obmedzeným?
Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí k obľúbeným formám podnikania, ale ako prebieha ich založenie? Ako správne postupovať a kam sa pri založení zaregistrovať, aj to sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.Prvé kroky založenia firmy sú pomerne jednoduché, pretože ide o výber obchodného mena spoločnosti, zvolenie sídla a vymedzenie predmetov podnikania. Ďalší krok je však už o čosi zložitejší a je ním vypracovanie a získanie potrebných dokumentov. Pri...

Ako si založiť živnosť.

13
Dec
Ako si založiť živnosť.
Založenie  vybratie živnosti sa skladá z niekoľkých krokov, ktoré je potreba dodržať pri správnom postupe. Prvým krokom je vyžiadanie potvrdenia o príjme a zaplatených preddavkoch na daň. Je potrebné mať pripravený zoznam živností ktoré si prajete aby vám živnostenský úrad zapísal do osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Poradte sa s úradníkmi o vami vybraných živnostiach, môže sa totiž stať, že živnosť ktorú chcete nie je voľná živnosť, ako sú...

Firemné dane sa v budúcom roku zvýšia

22
Nov
Firemné dane sa v budúcom roku zvýšia
Vláda sa v súčasnosti naozaj činí, nielenže prišla s revolučným návrhom bezplatnej vlakovej prepravy, tak zároveň svojimi krokmi príliš nepotešila živnostníkov a podnikateľov. Firemné dane totiž pôjdu v budúcom roku hore, a tak sa na Slovensku zase bude podnikať o niečo ťažšie. Podnikateľ v spoločnosti s.r.o. – platca DPH od budúceho roka zaplatí na daniach a poplatkoch viac – predĺži sa totiž doba odpisovania budov z 20 rokov na 40, čím sa...

Na čo slúži peňažný denník v jednoduchom účtovníctve?

30
Oct
Na čo slúži peňažný denník v jednoduchom účtovníctve?
Každý podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva má povinnosť účtovať účtovné prípady v účtovných knihách – v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok a záväzkov, poprípade v ďalších pomocných knihách (inventárna kniha, kniha cenín a zásob, atď.). Najdôležitejšou knihou pri jednoduchom účtovníctve je však už spomenutý peňažný denník, v ktorom sa v časovej postupnosti zachytávajú príjmy a výdaje peňazí. Na...

CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi.

26
Oct
CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi.
Každý z nás vie, že za úspechom akejkoľvek firmy stoja práve verní zákazníci, ktorí sú spokojní s produktmi, ktoré firma vyrába a oceňujú aj jej prístup k svojim klientom a zákazníkom. Každá firma musí svojim klientom venovať dostatočnú pozornosť, zaujímať sa o ich požiadavky a riešiť prípadné vzniknuté problémy.Vzťahmi so zákazníkmi sa zaoberá CRM (Customer relationship managemet), ktorý sa zameriava na zvládnutie všetkých vzťahov medzi...