Archive for September, 2011

Jednoduché účtovníctvo

28
Sep
Jednoduché účtovníctvo
Podstata jednoduchého účtovníctva spočíva v oddelenom účtovaní peňažného hospodárenia, majetku a záväzkov. V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať najmä: podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky spojené s činnosťou pre účely vyčíslenia základu dane z príjmov, príspevkové organizácie, ktorých...
Posted by admin No Comments
Read More