Archive for January, 2012

Novinky v legislatíve a ekonomických účtovných systémoch

13
Jan
Novinky v legislatíve a ekonomických účtovných systémoch
Začiatok roka 2012 sa nesie v znamení viacerých legislatívnych zmien, ktoré sa bezprostredne dotýkajú najmä živnostníkov, podnikateľov a taktiež malých a stredných firiem. Medzi najzásadnejšie zmeny patrí povinnosť týchto podnikateľov evidovať úhrady faktúr v hotovosti prostredníctvom fiskalizovaných registračných pokladníc. Novinky sa dotýkajú aj miezd zamestnancov a ich výpočtu. Podnikatelia, ktorí používajú niektorí z kvalitnejších ekonomických...
Posted by admin No Comments
Read More