Archive for February, 2012

Odborné preklady

23
Feb
Odborné preklady
V dnešnej dobe podnikania bez hraníc sú preklady textov nesmierne dôležité.  Pri komunikácií medzi slovenskými a zahraničnými firmami je prekladateľská činnosť nepostrádateľná. Počas firemnej komunikácií je nutné prekladať zmluvy a iné úradné dokumenty. Takéto preklady si vyžadujú skutočného odborníka, a to nie iba z dôvodu zložitej a odbornej terminológie, ale i z dôvodu potreby pečate odborného prekladu úradnej listiny, ktorú môže udeliť iba...
Posted by admin No Comments
Read More