Archive for November, 2012

Občiansky zákonník a zákonník práce

28
Nov
Občiansky zákonník a zákonník práce
V súčasnosti sa na Slovensku označujú ako “zákonník“ tri právne predpisy a to občiansky zákonník, obchodný zákonník a zákonník práce. Občianske právo je považované za najstaršie a jedno z najvýznamnejších odvetví práva. Občianske právo sa zaoberá vlastníckym právom, zodpovednosťou spôsobenou za škodu, dedením, občianskymi právami, slobodou a ochranou osôb. Občianske právo upravuje občiansky zákonník. Občanský zákoník sa považuje za hlavný...
Posted by admin No Comments
Read More

Vysoké školy vychovávajú mladých tlmočníkov

27
Nov
Vysoké školy vychovávajú mladých tlmočníkov
Tlmočníci sú síce na prvý pohľad veľmi nenápadní, v skutočnosti je ich však úloha veľmi dôležitá a zároveň nedocenená. Tlmočníci totiž môžu zohrať pri viacerých politických stretnutiach alebo obchodných jednaniach veľmi dôležitú úlohu a často sa už stali, že dokonca niektorí  z nich aj výrazne menili dejiny. Tlmočenie si vyžaduje dokonalú znalosť materinského a zároveň i prekladaného jazyka, k čomu slúžia študijné odbory na viacerých...
Posted by admin No Comments
Read More

Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo

09
Nov
Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo
Pri výbere sústavy účtovníctva v ktorom bude živnostník účtovať je potrebne dávať veľký pozor a poriadne si rozmyslieť plusy a mínusy oboch spôsobov. Vedenie jednoduchého účtovníctva je ako už samotný názov napovedá menej náročné na čas a teda aj peniaze. Hodí sa najmä malým podnikateľom, ktorí nemajú veľa účtovných operácií za rok. Jednoduché účtovníctvo si živnostníci často vedú sami, respektíve iba pod dohľadom účtovníčky. Účtovníctvo...
Posted by admin No Comments
Read More