Archive for December, 2012

Nenechajte Vaše peniaze zmiznúť

19
Dec
Nenechajte Vaše peniaze zmiznúť
Možno aj Vy patríte ku zástupu podnikateľov, alebo fyzických osôb, ktoré majú vo svojom účtovníctve mnoho nevyriešených pohľadávok a iných záväzkov, ktoré im ich dlžníci už dávno mali splatiť. Ako sme už naznačili, nie vždy je realita splácania týchto prostriedkov taká ideálna a preto by ste sa mali pred nezodpovednými dlžníkmi chrániť. Riešením pri nezodpovednom prístupe dlžníkov je vymáhanie dlhu, ktoré poskytujú špecializované spoločnosti...
Posted by admin No Comments
Read More