Archive for March, 2014

Daňová optimalizácia a jej možnosti

27
Mar
Daňová optimalizácia a jej možnosti
Mnoho podnikateľov a podnikateľských subjektov sa snaží maximalizovať zisk prostredníctvom daňovej optimalizácie. Daňová optimalizácia predstavuje postupnosť krokov, ktorá vedie k takej daňovej povinnosti, ktorú požaduje štát. Pri daňovej optimalizácii sa využívajú hlavne prvky, ktoré dokážu znížiť daňový základ. Pri daňovej optimalizácii nejde o vykázanie nulovej daňovej povinnosti, ale o vykázanie optimálnej daňovej povinnosti. Optimálna daňová...
Posted by admin No Comments
Read More