Archive for May, 2014

Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

29
May
Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?
Sústava jednoduchého účtovníctva je druh evidencie, pri ktorom je zisk, alebo strata zisťovaná len porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov na konci sledovaného obdobia a rozdielu majetku a záväzkov na začiatku obdobia. Aj keď sa tento typ účtovníctva volá „jednoduché“, jednoduchým naozaj nie, skôr naopak. Vo všeobecnosti platí, že ak v jednoduchom účtovníctve účtovať nemusíte, tak v ňom ani neúčtujte....
Posted by admin No Comments
Read More