Archive for June, 2014

Čo sú CRM systémy?

Manažérstvo vzťahov so zákazníkmi, alebo aj CRM možno charakterizovať ako odvetvie manažmentu, ktoré je zamerané na vzťahy so zákazníkmi. Zaoberá sa vzťahmi so zákazníkmi a klientmi, komunikáciou s nimi a je tiež zameraný na udržanie si stáleho zákazníka a vyvíjanie nových produktov, ktoré budú zákazníka oslovovať. Na realizáciu CRM sa používajú informačné systémy, pomocou ktorých sa zaznamenáva celý proces predaja v podniku a to od prvotného...
Posted by admin No Comments
Read More