Archive for October, 2014

Na čo slúži peňažný denník v jednoduchom účtovníctve?

30
Oct
Na čo slúži peňažný denník v jednoduchom účtovníctve?
Každý podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva má povinnosť účtovať účtovné prípady v účtovných knihách – v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok a záväzkov, poprípade v ďalších pomocných knihách (inventárna kniha, kniha cenín a zásob, atď.). Najdôležitejšou knihou pri jednoduchom účtovníctve je však už spomenutý peňažný denník, v ktorom sa v časovej postupnosti zachytávajú príjmy a výdaje peňazí. Na...
Posted by admin No Comments
Read More

CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi.

26
Oct
CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi.
Každý z nás vie, že za úspechom akejkoľvek firmy stoja práve verní zákazníci, ktorí sú spokojní s produktmi, ktoré firma vyrába a oceňujú aj jej prístup k svojim klientom a zákazníkom. Každá firma musí svojim klientom venovať dostatočnú pozornosť, zaujímať sa o ich požiadavky a riešiť prípadné vzniknuté problémy.Vzťahmi so zákazníkmi sa zaoberá CRM (Customer relationship managemet), ktorý sa zameriava na zvládnutie všetkých vzťahov medzi...
Posted by admin No Comments
Read More