Ako prebieha založenie spoločnosti s ručením obmedzeným?

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí k obľúbeným formám podnikania, ale ako prebieha ich založenie? Ako správne postupovať a kam sa pri založení zaregistrovať, aj to sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.Prvé kroky založenia firmy sú pomerne jednoduché, pretože ide o výber obchodného mena spoločnosti, zvolenie sídla a vymedzenie predmetov podnikania. Ďalší krok je však už o čosi zložitejší a je ním vypracovanie a získanie potrebných dokumentov. Pri s.r.o. je to zakladateľská listina, alebo spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov, podpisové vzory konateľov, list vlastníctva na nehnuteľnosť v ktorom bude firma sídliť a súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra. Je potrebné získať tiež živnostenské oprávnenie.Nasleduje zápis do Obchodného registra, po ktorom sa vedenie účtovnícta stane samozrejmosťou a samozrejme aj registrácia na Daňovom úrade. Ak máte pocit, že ide o zložitý postup, ktorý nezvládnete, oslovte spoločnosť, ktorá sa zakladaním nových spoločností zaoberá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>