Ekonomické softvéry, ktoré uľahčujú prácu Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva? Prečo využívať online jednoduché účtovníctvo?

Firemné dane sa v budúcom roku zvýšia

22
Nov
Firemné dane sa v budúcom roku zvýšia
Vláda sa v súčasnosti naozaj činí, nielenže prišla s revolučným návrhom bezplatnej vlakovej prepravy, tak zároveň svojimi krokmi príliš nepotešila živnostníkov a podnikateľov. Firemné dane totiž pôjdu v budúcom roku hore, a tak sa na Slovensku zase bude podnikať o niečo ťažšie. Podnikateľ v spoločnosti s.r.o. – platca DPH od budúceho roka zaplatí na daniach a poplatkoch viac – predĺži sa totiž doba odpisovania budov z 20 rokov na 40, čím sa...
Posted by admin No Comments
Read More

Ekonomické softvéry, ktoré uľahčujú prácu

30
Sep
Ekonomické softvéry, ktoré uľahčujú prácu
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva si každý účtovník, alebo firma snaží čo najviac zjednodušiť, preto mnoho z nich využíva kvalitné ekonomické softvéry. Slúžia na vedenie účtovníctva a miezd a preto uľahčujú prácu. Mnoho firiem, ktoré ekonomický softvér potrebujú, sa často pozerajú hlavne na ich cenu, čo vôbec nie je správne. Je dôležité vybrať kvalitný a spoľahlivý ekonomický softvér, ktorý sa bude vyznačovať jednoduchým...
Posted by admin No Comments
Read More

Prečo využívať online jednoduché účtovníctvo?

26
Apr
Prečo využívať online jednoduché účtovníctvo?
V súčasnosti sa stali online ekonomické softvéry u mnohých firiem a spoločností samozrejmosťou. Využívajú sa najmä na spracovanie miezd, jednoduchého a podvojného účtovníctva a samozrejme aj personalistiky. Zjednodušujú celý proces účtovania tak, aby bol čo možno najjednoduchší. Jednoduché účtovníctvo je pri tomto spôsobe účtovania skutočne veľmi jednoduché....
Posted by admin No Comments
Read More

Daňová optimalizácia a jej možnosti

27
Mar
Daňová optimalizácia a jej možnosti
Mnoho podnikateľov a podnikateľských subjektov sa snaží maximalizovať zisk prostredníctvom daňovej optimalizácie. Daňová optimalizácia predstavuje postupnosť krokov, ktorá vedie k takej daňovej povinnosti, ktorú požaduje štát. Pri daňovej optimalizácii sa využívajú hlavne prvky, ktoré dokážu znížiť daňový základ. Pri daňovej optimalizácii nejde o vykázanie nulovej daňovej povinnosti, ale o vykázanie optimálnej daňovej povinnosti. Optimálna daňová...
Posted by admin No Comments
Read More

Využívanie mzdovej kalkulačky.

Mzdová kalkulačka sa považuje za nástroj, ktorým je možné na základne určitých údajov vypočítať čistú mesačnú, alebo ročnú mzdu. Takýmto spôsobom je možné tiež vyrátať aj odvody a samozrejme aj dane. Vďaka mzdovej kalkulačke si každý dokáže rýchlo a jednoducho vypočítať výšku svojej čistej mzdy. Mnoho brigádnikov, alebo zamestnancov na dohodu by si niekedy rado zistilo, akú odmenu po mesiaci práce dostanú. Práve mzdová kalkulačka je na takýto...
Posted by admin No Comments
Read More

Príspevky na materskej dovolenke

Materská dovolenka nie je žiaden oddych a okrem vás dostane poriadne zabrať aj vaša peňaženka. Čo robiť, aby ste si zlepšili svoju finančnú situáciu? Využite príspevky, ktoré štát poskytuje....
Posted by admin No Comments
Read More

Účty bez zbytočných poplatkov

08
Jul
Účty bez zbytočných poplatkov
Banky ponúkajú rôzne typy účtov a balíkov, ktoré sa od seba odlišujú poskytovanými službami a cenou za zriadenie, vedenie a iné služby. Ale existujú aj banky, ktoré ponúkajú aj účty bez zbytočných poplatkov. Účet bez poplatkov bol kedysi dostupný len študentom, alebo dôchodcom. V súčasnosti ponúkajú banky účet bez poplatkov aj iným klientom. Banky majú vo svojej ponuke nízkonákladové účty, ktorých vedenie je zdarma a v príslušnom balíku ponúkajú aj...
Posted by admin No Comments
Read More

Odkúpenie pohľadávok

21
May
Odkúpenie pohľadávok
Odkúpenie pohľadávky v podstate znamená zmenu veriteľa za určitú odplatu, ktorú si medzi sebou zmluvne stanovuje budúci a súčasný veriteľ. Suma, za ktorú dochádza k odkúpeniu dlžnej pohľadávky, je vždy nižšia, než je jej skutočná hodnota. Výška tejto sumy záleží na mnohých ďalších okolnostiach. Spravidla je dobré zistiť si, či dlžník pracuje, či má majetok a či nedlhuje ešte niekomu inému. Ak by si totiž toto budúci veriteľ nepreveril, môže to...
Posted by admin No Comments
Read More

Mimosúdne vymáhanie je najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom

20
Mar
Mimosúdne vymáhanie je najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom
Vymáhanie pohľadávky a dlhov mimosúdne je najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom, ako vymôcť svoje pohľadávky. Tento spôsob vymáhania pohľadávok je najlepší rovnako pre veriteľov, ako aj pre dlžníkov. Mimosúdnym vymáhaním pohľadávok sa vymôže vysoké percento dlhov. K súdnemu vymáhaniu sa zvyčajne pristupuje až po neúspešnom mimosúdnom vymáhaní. Mimosúdne vymáhanie pohľadávok nie je spojené s peňažnými nákladmi, ako je to u súdneho vymáhania,...
Posted by admin No Comments
Read More

Preklady textov pre firmy

16
Jan
Preklady textov pre firmy
Potrebujete urgentne preložiť nejaký dokument alebo listinu a neviete si dať rady, koho vlastne osloviť? Nie každý z nás má totiž ku prekladom potrebné vzdelanie či v prípade jeho absencie kontakty na ľudí, ktorí sa týmto veciam venujú a rozumejú. Riešením je internet, kde pôsobia rôzne špecializované spoločnosti venujúce sa práve týmto prekladom. Realizácia obchodného vzťahu medzi klientom a zákazníkom je síce o niečo odlišnejšia než v prípade takejto...
Posted by admin No Comments
Read More