Ekonomické softvéry, ktoré uľahčujú prácu Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva? Prečo využívať online jednoduché účtovníctvo?

Ekonomické softvéry, ktoré uľahčujú prácu

30
Sep
Ekonomické softvéry, ktoré uľahčujú prácu
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva si každý účtovník, alebo firma snaží čo najviac zjednodušiť, preto mnoho z nich využíva kvalitné ekonomické softvéry. Slúžia na vedenie účtovníctva a miezd a preto uľahčujú prácu. Mnoho firiem, ktoré ekonomický softvér potrebujú, sa často pozerajú hlavne na ich cenu, čo vôbec nie je správne. Je dôležité vybrať kvalitný a spoľahlivý ekonomický softvér, ktorý sa bude vyznačovať jednoduchým...
Posted by admin No Comments
Read More

Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

29
May
Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?
Sústava jednoduchého účtovníctva je druh evidencie, pri ktorom je zisk, alebo strata zisťovaná len porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov na konci sledovaného obdobia a rozdielu majetku a záväzkov na začiatku obdobia. Aj keď sa tento typ účtovníctva volá „jednoduché“, jednoduchým naozaj nie, skôr naopak. Vo všeobecnosti platí, že ak v jednoduchom účtovníctve účtovať nemusíte, tak v ňom ani neúčtujte....
Posted by admin No Comments
Read More

Prečo využívať online jednoduché účtovníctvo?

26
Apr
Prečo využívať online jednoduché účtovníctvo?
V súčasnosti sa stali online ekonomické softvéry u mnohých firiem a spoločností samozrejmosťou. Využívajú sa najmä na spracovanie miezd, jednoduchého a podvojného účtovníctva a samozrejme aj personalistiky. Zjednodušujú celý proces účtovania tak, aby bol čo možno najjednoduchší. Jednoduché účtovníctvo je pri tomto spôsobe účtovania skutočne veľmi jednoduché....
Posted by admin No Comments
Read More

Využívanie mzdovej kalkulačky.

Mzdová kalkulačka sa považuje za nástroj, ktorým je možné na základne určitých údajov vypočítať čistú mesačnú, alebo ročnú mzdu. Takýmto spôsobom je možné tiež vyrátať aj odvody a samozrejme aj dane. Vďaka mzdovej kalkulačke si každý dokáže rýchlo a jednoducho vypočítať výšku svojej čistej mzdy. Mnoho brigádnikov, alebo zamestnancov na dohodu by si niekedy rado zistilo, akú odmenu po mesiaci práce dostanú. Práve mzdová kalkulačka je na takýto...
Posted by admin No Comments
Read More

Tri výhody online ekonomického systému

10
Dec
Tri výhody online ekonomického systému
Ekonomické systémy z pohľadu ich architektúry a použiteľnosti dnes rozdeľujeme na dve základné kategórie. Prvým typom, ktorý je dnes najbežnejší, je klasický alebo, ak chcete, desktopový ekonomický systém. Druhým, novším a modernejším typom, je online ekonomický systém....
Posted by admin No Comments
Read More

Práca asistentky, náročná brigáda?

22
May
Práca asistentky, náročná brigáda?
Odpoveď na túto otázku nie je až taká jednoznačná. Dôvod? Všetko totiž záleží od schopnosti a šikovnosti záujemcov o danú pracovnú pozíciu a na druhej strane od náročnosti vykonávanej práce a požiadaviek nadriadeného. Asistentka je „pravou rukou“ a veľa krát aj vizitkou svojho nadriadeného, čo si vyžaduje zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť, kus profesionality, príjemné vystupovanie a určite odolnosť voči stresu. Úloha asistentky môže byť...
Posted by admin No Comments
Read More

Prečo využívať ekonomický účtovný system?

13
Dec
Prečo využívať ekonomický účtovný system?
Väčšina vlastníkov malých a stredných firiem je nadšená zo svojho produktu alebo služby a užíva si prácu so zákazníkmi, avšak, pokiaľ ide o účtovníctvo a riadenie malých detailov podniku, pociťujú frustráciu a znechutenie z veľkého množstva byrokracie. Práve preto vznikla väčšina ekonomických účtovnických systémov. Aby zjednodušili a zefektívnili riadenie podniku. Kvalitný ekonomický systém vám pomôže spravovať údaje o vašej firme, zlepšovať...
Posted by admin No Comments
Read More

Výhody používania účtovných systémov

05
Nov
Výhody používania účtovných systémov
Používanie kvalitných účtovných systémov má bezpochyby množstvo nezanedbateľných výhod. Na nasledujúcich riadkoch sa pokúsime zhrnúť tie najzásadnejšie. Rýchlosť Vkladanie dát a informácií do počítača so vstavanou databázou zákazníkov, dodávateľov a skladovou evidenciu možno vykonávať oveľa rýchlejšie ako ručné spracovanie. Automatické vytváranie dokumentov Rýchle a presné faktúry, dobropisy, objednávky, mzdové výkazy a tlač všetkých dokumentov...
Posted by admin No Comments
Read More

Riadenie zásob v ekonomickom systéme

29
Oct
Riadenie zásob v ekonomickom systéme
Riadenie zásob je činnosť, bez ktorej by sa nezaobišla väčšina moderných spoločností. Firmy musia flexibilne reagovať na všetky trhové zmeny a podľa toho sa prispôsobovať a efektívne reagovať. Pokiaľ chcú firmy rásť, musia si uvedomiť, že s rastúcim dopytom po ich tovaroch a službách rastie aj potreba efektívne a čo najjednoduchšie riadiť vstupy do transformačného procesu. V prípade, že podniky nie sú schopné zabezpečiť potrebné, adekvátne množstvo...
Posted by admin No Comments
Read More

Automatické riadenie pohľadávok a záväzkov

20
Oct
Automatické riadenie pohľadávok a záväzkov
V prípade, že chcete mať aktuálny a vždy presný prehľad o pohľadávkach a záväzkoch, ktoré sa týkajú vašej firmy, určite využite služby niektorého z ekonomických účtovných systémov. Nie len, že sú vždy aktuálne a presné, ale práca s nimi je naozaj pohodlná a veľmi jednoduchá. Evidencia pohľadávok a záväzkov napomáha k celkovému pohľadu na aktuálnu situáciu podniku v reálnom čase. Pomocou ekonomického systému jednoducho a rýchlo zistíte ktoré...
Posted by admin No Comments
Read More