Ekonomické softvéry, ktoré uľahčujú prácu Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva? Prečo využívať online jednoduché účtovníctvo?

Ekonomické softvéry, ktoré uľahčujú prácu

30
Sep
Ekonomické softvéry, ktoré uľahčujú prácu
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva si každý účtovník, alebo firma snaží čo najviac zjednodušiť, preto mnoho z nich využíva kvalitné ekonomické softvéry. Slúžia na vedenie účtovníctva a miezd a preto uľahčujú prácu. Mnoho firiem, ktoré ekonomický softvér potrebujú, sa často pozerajú hlavne na ich cenu, čo vôbec nie je správne. Je dôležité vybrať kvalitný a spoľahlivý ekonomický softvér, ktorý sa bude vyznačovať jednoduchým...

Čo sú CRM systémy?

Manažérstvo vzťahov so zákazníkmi, alebo aj CRM možno charakterizovať ako odvetvie manažmentu, ktoré je zamerané na vzťahy so zákazníkmi. Zaoberá sa vzťahmi so zákazníkmi a klientmi, komunikáciou s nimi a je tiež zameraný na udržanie si stáleho zákazníka a vyvíjanie nových produktov, ktoré budú zákazníka oslovovať. Na realizáciu CRM sa používajú informačné systémy, pomocou ktorých sa zaznamenáva celý proces predaja v podniku a to od prvotného...

Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

29
May
Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?
Sústava jednoduchého účtovníctva je druh evidencie, pri ktorom je zisk, alebo strata zisťovaná len porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov na konci sledovaného obdobia a rozdielu majetku a záväzkov na začiatku obdobia. Aj keď sa tento typ účtovníctva volá „jednoduché“, jednoduchým naozaj nie, skôr naopak. Vo všeobecnosti platí, že ak v jednoduchom účtovníctve účtovať nemusíte, tak v ňom ani neúčtujte....

Prečo využívať online jednoduché účtovníctvo?

26
Apr
Prečo využívať online jednoduché účtovníctvo?
V súčasnosti sa stali online ekonomické softvéry u mnohých firiem a spoločností samozrejmosťou. Využívajú sa najmä na spracovanie miezd, jednoduchého a podvojného účtovníctva a samozrejme aj personalistiky. Zjednodušujú celý proces účtovania tak, aby bol čo možno najjednoduchší. Jednoduché účtovníctvo je pri tomto spôsobe účtovania skutočne veľmi jednoduché....

Daňová optimalizácia a jej možnosti

27
Mar
Daňová optimalizácia a jej možnosti
Mnoho podnikateľov a podnikateľských subjektov sa snaží maximalizovať zisk prostredníctvom daňovej optimalizácie. Daňová optimalizácia predstavuje postupnosť krokov, ktorá vedie k takej daňovej povinnosti, ktorú požaduje štát. Pri daňovej optimalizácii sa využívajú hlavne prvky, ktoré dokážu znížiť daňový základ. Pri daňovej optimalizácii nejde o vykázanie nulovej daňovej povinnosti, ale o vykázanie optimálnej daňovej povinnosti. Optimálna daňová...

Využívanie mzdovej kalkulačky.

Mzdová kalkulačka sa považuje za nástroj, ktorým je možné na základne určitých údajov vypočítať čistú mesačnú, alebo ročnú mzdu. Takýmto spôsobom je možné tiež vyrátať aj odvody a samozrejme aj dane. Vďaka mzdovej kalkulačke si každý dokáže rýchlo a jednoducho vypočítať výšku svojej čistej mzdy. Mnoho brigádnikov, alebo zamestnancov na dohodu by si niekedy rado zistilo, akú odmenu po mesiaci práce dostanú. Práve mzdová kalkulačka je na takýto...

Príspevky na materskej dovolenke

Materská dovolenka nie je žiaden oddych a okrem vás dostane poriadne zabrať aj vaša peňaženka. Čo robiť, aby ste si zlepšili svoju finančnú situáciu? Využite príspevky, ktoré štát poskytuje....

Tri výhody online ekonomického systému

10
Dec
Tri výhody online ekonomického systému
Ekonomické systémy z pohľadu ich architektúry a použiteľnosti dnes rozdeľujeme na dve základné kategórie. Prvým typom, ktorý je dnes najbežnejší, je klasický alebo, ak chcete, desktopový ekonomický systém. Druhým, novším a modernejším typom, je online ekonomický systém....

Účty bez zbytočných poplatkov

08
Jul
Účty bez zbytočných poplatkov
Banky ponúkajú rôzne typy účtov a balíkov, ktoré sa od seba odlišujú poskytovanými službami a cenou za zriadenie, vedenie a iné služby. Ale existujú aj banky, ktoré ponúkajú aj účty bez zbytočných poplatkov. Účet bez poplatkov bol kedysi dostupný len študentom, alebo dôchodcom. V súčasnosti ponúkajú banky účet bez poplatkov aj iným klientom. Banky majú vo svojej ponuke nízkonákladové účty, ktorých vedenie je zdarma a v príslušnom balíku ponúkajú aj...

Skenovanie

12
Jun
Skenovanie
Kancelária zaplnená ťažkými šanónmi s faktúrami a dokumentmi od výmyslu sveta, ktoré vám už pomaly padajú na hlavu? Nezmestí sa vám už do miestnosti žiadna skriňa, či polica a papierov je stále viac a viac? Ak ste na obidve otázky odpovedali kladne, máme pre vás a vašu kanceláriu riešenie. Najjednoduchším spôsobom, ako sa zbaviť kopy neprehľadných šanónov, je ich digitalizácia, teda skenovanie. Čo to je? Laicky povedané, prenesenie dokumentu v tlačenej...