Ekonomické softvéry, ktoré uľahčujú prácu Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva? Prečo využívať online jednoduché účtovníctvo?

Práca asistentky, náročná brigáda?

22
May
Práca asistentky, náročná brigáda?
Odpoveď na túto otázku nie je až taká jednoznačná. Dôvod? Všetko totiž záleží od schopnosti a šikovnosti záujemcov o danú pracovnú pozíciu a na druhej strane od náročnosti vykonávanej práce a požiadaviek nadriadeného. Asistentka je „pravou rukou“ a veľa krát aj vizitkou svojho nadriadeného, čo si vyžaduje zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť, kus profesionality, príjemné vystupovanie a určite odolnosť voči stresu. Úloha asistentky môže byť...

Odkúpenie pohľadávok

21
May
Odkúpenie pohľadávok
Odkúpenie pohľadávky v podstate znamená zmenu veriteľa za určitú odplatu, ktorú si medzi sebou zmluvne stanovuje budúci a súčasný veriteľ. Suma, za ktorú dochádza k odkúpeniu dlžnej pohľadávky, je vždy nižšia, než je jej skutočná hodnota. Výška tejto sumy záleží na mnohých ďalších okolnostiach. Spravidla je dobré zistiť si, či dlžník pracuje, či má majetok a či nedlhuje ešte niekomu inému. Ak by si totiž toto budúci veriteľ nepreveril, môže to...

Mimosúdne vymáhanie je najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom

20
Mar
Mimosúdne vymáhanie je najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom
Vymáhanie pohľadávky a dlhov mimosúdne je najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom, ako vymôcť svoje pohľadávky. Tento spôsob vymáhania pohľadávok je najlepší rovnako pre veriteľov, ako aj pre dlžníkov. Mimosúdnym vymáhaním pohľadávok sa vymôže vysoké percento dlhov. K súdnemu vymáhaniu sa zvyčajne pristupuje až po neúspešnom mimosúdnom vymáhaní. Mimosúdne vymáhanie pohľadávok nie je spojené s peňažnými nákladmi, ako je to u súdneho vymáhania,...

Preklady textov pre firmy

16
Jan
Preklady textov pre firmy
Potrebujete urgentne preložiť nejaký dokument alebo listinu a neviete si dať rady, koho vlastne osloviť? Nie každý z nás má totiž ku prekladom potrebné vzdelanie či v prípade jeho absencie kontakty na ľudí, ktorí sa týmto veciam venujú a rozumejú. Riešením je internet, kde pôsobia rôzne špecializované spoločnosti venujúce sa práve týmto prekladom. Realizácia obchodného vzťahu medzi klientom a zákazníkom je síce o niečo odlišnejšia než v prípade takejto...

Niekoľko tipov pre založenie firmy

14
Jan
Niekoľko tipov pre založenie firmy
Založenie firmy sa zdá byť vhodným riešením v prípade, že máte v pláne začať vykonávať podnikateľskú činnosť. Ako však na to? V prípade, že v tejto sfére nemáte žiadne skúsenosti, prenechajte radšej založenie spoločnosti odborníkom. Založenie spoločnosti s ručení obmedzeným má viaceré výhody. Medzi ne nepochybne patrí to, že s.r.o. mnoho obchodníkov berie ako serióznejšieho partnera ako fyzické osoby. Navyše, spoločník s.r.o. neručí za záväzky...

Nenechajte Vaše peniaze zmiznúť

19
Dec
Nenechajte Vaše peniaze zmiznúť
Možno aj Vy patríte ku zástupu podnikateľov, alebo fyzických osôb, ktoré majú vo svojom účtovníctve mnoho nevyriešených pohľadávok a iných záväzkov, ktoré im ich dlžníci už dávno mali splatiť. Ako sme už naznačili, nie vždy je realita splácania týchto prostriedkov taká ideálna a preto by ste sa mali pred nezodpovednými dlžníkmi chrániť. Riešením pri nezodpovednom prístupe dlžníkov je vymáhanie dlhu, ktoré poskytujú špecializované spoločnosti...

Občiansky zákonník a zákonník práce

28
Nov
Občiansky zákonník a zákonník práce
V súčasnosti sa na Slovensku označujú ako “zákonník“ tri právne predpisy a to občiansky zákonník, obchodný zákonník a zákonník práce. Občianske právo je považované za najstaršie a jedno z najvýznamnejších odvetví práva. Občianske právo sa zaoberá vlastníckym právom, zodpovednosťou spôsobenou za škodu, dedením, občianskymi právami, slobodou a ochranou osôb. Občianske právo upravuje občiansky zákonník. Občanský zákoník sa považuje za hlavný...

Vysoké školy vychovávajú mladých tlmočníkov

27
Nov
Vysoké školy vychovávajú mladých tlmočníkov
Tlmočníci sú síce na prvý pohľad veľmi nenápadní, v skutočnosti je ich však úloha veľmi dôležitá a zároveň nedocenená. Tlmočníci totiž môžu zohrať pri viacerých politických stretnutiach alebo obchodných jednaniach veľmi dôležitú úlohu a často sa už stali, že dokonca niektorí  z nich aj výrazne menili dejiny. Tlmočenie si vyžaduje dokonalú znalosť materinského a zároveň i prekladaného jazyka, k čomu slúžia študijné odbory na viacerých...

Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo

09
Nov
Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo
Pri výbere sústavy účtovníctva v ktorom bude živnostník účtovať je potrebne dávať veľký pozor a poriadne si rozmyslieť plusy a mínusy oboch spôsobov. Vedenie jednoduchého účtovníctva je ako už samotný názov napovedá menej náročné na čas a teda aj peniaze. Hodí sa najmä malým podnikateľom, ktorí nemajú veľa účtovných operácií za rok. Jednoduché účtovníctvo si živnostníci často vedú sami, respektíve iba pod dohľadom účtovníčky. Účtovníctvo...

Odborné preklady

23
Feb
Odborné preklady
V dnešnej dobe podnikania bez hraníc sú preklady textov nesmierne dôležité.  Pri komunikácií medzi slovenskými a zahraničnými firmami je prekladateľská činnosť nepostrádateľná. Počas firemnej komunikácií je nutné prekladať zmluvy a iné úradné dokumenty. Takéto preklady si vyžadujú skutočného odborníka, a to nie iba z dôvodu zložitej a odbornej terminológie, ale i z dôvodu potreby pečate odborného prekladu úradnej listiny, ktorú môže udeliť iba...