Ekonomické softvéry, ktoré uľahčujú prácu Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva? Prečo využívať online jednoduché účtovníctvo?

Novinky v legislatíve a ekonomických účtovných systémoch

13
Jan
Novinky v legislatíve a ekonomických účtovných systémoch
Začiatok roka 2012 sa nesie v znamení viacerých legislatívnych zmien, ktoré sa bezprostredne dotýkajú najmä živnostníkov, podnikateľov a taktiež malých a stredných firiem. Medzi najzásadnejšie zmeny patrí povinnosť týchto podnikateľov evidovať úhrady faktúr v hotovosti prostredníctvom fiskalizovaných registračných pokladníc. Novinky sa dotýkajú aj miezd zamestnancov a ich výpočtu. Podnikatelia, ktorí používajú niektorí z kvalitnejších ekonomických...

Prečo využívať ekonomický účtovný system?

13
Dec
Prečo využívať ekonomický účtovný system?
Väčšina vlastníkov malých a stredných firiem je nadšená zo svojho produktu alebo služby a užíva si prácu so zákazníkmi, avšak, pokiaľ ide o účtovníctvo a riadenie malých detailov podniku, pociťujú frustráciu a znechutenie z veľkého množstva byrokracie. Práve preto vznikla väčšina ekonomických účtovnických systémov. Aby zjednodušili a zefektívnili riadenie podniku. Kvalitný ekonomický systém vám pomôže spravovať údaje o vašej firme, zlepšovať...

Kedy prejsť na podvojné účtovníctvo

15
Nov
Kedy prejsť na podvojné účtovníctvo
Väčšina malých živnostníkov pri začiatku podnikania nemajú peniaze nazvyš a preto sa snažia minimalizovať všetky nepriame náklady spojené s podnikaním a využiť všetky dostupné prostriedky priamo na podnikanie. Takýmto nepriamom nákladom je aj vedenie jednoduchého účtovníctva. Malí živnostníci zo začiatku častokrát zvládajú vedenie účtovníctva sami. Ide hlavne o evidenciu príjmov a v prípade, že živnostník nevyužíva paušálne náklady tak aj výdavkov...

Výhody používania účtovných systémov

05
Nov
Výhody používania účtovných systémov
Používanie kvalitných účtovných systémov má bezpochyby množstvo nezanedbateľných výhod. Na nasledujúcich riadkoch sa pokúsime zhrnúť tie najzásadnejšie. Rýchlosť Vkladanie dát a informácií do počítača so vstavanou databázou zákazníkov, dodávateľov a skladovou evidenciu možno vykonávať oveľa rýchlejšie ako ručné spracovanie. Automatické vytváranie dokumentov Rýchle a presné faktúry, dobropisy, objednávky, mzdové výkazy a tlač všetkých dokumentov...

Riadenie zásob v ekonomickom systéme

29
Oct
Riadenie zásob v ekonomickom systéme
Riadenie zásob je činnosť, bez ktorej by sa nezaobišla väčšina moderných spoločností. Firmy musia flexibilne reagovať na všetky trhové zmeny a podľa toho sa prispôsobovať a efektívne reagovať. Pokiaľ chcú firmy rásť, musia si uvedomiť, že s rastúcim dopytom po ich tovaroch a službách rastie aj potreba efektívne a čo najjednoduchšie riadiť vstupy do transformačného procesu. V prípade, že podniky nie sú schopné zabezpečiť potrebné, adekvátne množstvo...

Automatické riadenie pohľadávok a záväzkov

20
Oct
Automatické riadenie pohľadávok a záväzkov
V prípade, že chcete mať aktuálny a vždy presný prehľad o pohľadávkach a záväzkoch, ktoré sa týkajú vašej firmy, určite využite služby niektorého z ekonomických účtovných systémov. Nie len, že sú vždy aktuálne a presné, ale práca s nimi je naozaj pohodlná a veľmi jednoduchá. Evidencia pohľadávok a záväzkov napomáha k celkovému pohľadu na aktuálnu situáciu podniku v reálnom čase. Pomocou ekonomického systému jednoducho a rýchlo zistíte ktoré...

Ekonomický účtovný systém

13
Oct
Ekonomický účtovný systém
Pod pojmom ekonomický účtovný systém rozumieme komplexný podnikateľský softvér, ktorý je určený na zjednodušovanie a efektívnejšie ovládanie jednotlivých pracovných procesov. Využívajú ho živnostníci, malé, stredné a taktiež veľké spoločnosti. Bez rozdielu či je firma platcom alebo neplatcom DPH, alebo používa jednoduché či podvojné účtovníctvo. Väčšina ekonomických účtovných systémov obsahuje základné funkcie ako účtovanie a evidencia zásob,...

Podvojné účtovníctvo

05
Oct
Podvojné účtovníctvo
Účtovnictvo ako také, je najucelenejší systém, ktorý presne a spoľahlivo podáva aktuálne ekonomické informácie o stave a fungovaní podnikateľskej jednotky. Medzi najzákladnejšie informácie patrí stav a pohyb majetku, pohľadávok a záväzkov, príjmoch a výdavkoch, nákladoch a výnosoch a v konečnom dôsledku tiež o výsledku hospodárenia. Podvojné účtovníctvo je sústava účtovníctva, pre ktorú je charakteristické, že ho vedú najmä účtovné jednotky,...

Jednoduché účtovníctvo

28
Sep
Jednoduché účtovníctvo
Podstata jednoduchého účtovníctva spočíva v oddelenom účtovaní peňažného hospodárenia, majetku a záväzkov. V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať najmä: podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky spojené s činnosťou pre účely vyčíslenia základu dane z príjmov, príspevkové organizácie, ktorých...