Účtovníctvo je základom pre účtovnú závierku a daňovú povinnosť

Súčasné obdobie vo viacerých firmách snáď najlepšie symbolizuje neustály stres a zhon za stihnutím všetkých termínov, ktorým je v tomto prípade 31.marec. Do tohto termínu sú podniky povinné odviesť a zaplatiť daň príslušnému Daňovému úradu, pričom ich závierka bude následne zverejnená k nahliadnutiu. Samozrejme, stále je tu potom ešte niečo málo času do konca júna, dokedy môžu firmy podávať opravné účtovné závierky. Je toho skrátka dosť a preto je vcelku samozrejmé, že správne vedenie účtovníctva je v týchto chvíľach doslova tou kľúčovou otázkou.

V rámci správneho vedenia účtovníctva máme na mysli predovšetkým správne zaúčtovanie všetkých nákladov i výnosov na tie správne účty. Niekoľko základných účtov ako pokladnica či bankový účet pozná zrejme každý študent obchodnej akadémie i ekonomickej vysokej školy, v reálnom účtovníctve je však tých účtov, pravidiel a trikov oveľa, oveľa viac. A práve preto sú dnes kvalitní účtovníci firmami tak požadovaní a aj pomerne dobre platení. Pokiaľ však máte menšiu firmy s nie tak veľkým množstvom zákaziek a s nižším obratom, tak si vystačíte aj s kvalitným účtovným programom. Ten musí stále obsluhovať účtovník, nemusíte ich však zamestnať štyroch, v podstate stačí aj jeden. V tomto účtovnom programe môžete sledovať aktuálny vývoj aktív i pasív a takisto priamo nahadzovať jednotlivé prírastky, resp. úbytky. Jednoducho, účtovné programy zjednodušujú účtovníkom život a sú mimoriadne vhodnou pomôckou v dnešnej dobe, kedy má predovšetkým čas doslova hodnotu zlata. A to sú dva hlavné zmysly využívania účtovného programu – v prvom rade pomerne výrazne šetrí čas a v tom druhom rade minimalizuje možnosti ľudského omylu. Predsa len, chtiac-nechtiac, počítače sú stále presnejšie a menej chybujúce než bežní ľudia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>