V jednoduchom účtovníctve môžete účtovať len pri určitých podmienkach

Na Slovensku rozlišujeme dva základné druhy účtovníctva – podvojné a jednoduché. V rámci podvojného účtovníctva musia účtovné jednotky (čiže firmy, ale aj podnikatelia) účtovať svoje náklady a výnosy, ktoré sa účtujú na súvzťažných účtoch a vykazujú sa v súvahe. Existujú aj špecifické druhy obchodných aktivít, pri ktorých postačuje jednoduché účtovníctvo. Nie je ich veľa, pre využitie jednoduchého účtovníctva navyše treba splniť určité podmienky. Ak ale tieto podmienky spĺňate, tak vás šanca na využitie jednoduchého účtovníctva určite zaujme.

Kto teda môže na Slovensku využiť jednoduché účtovníctvo? Pokiaľ niekomu prenajímate nehnuteľnosť, prípadne čokoľvek iné, môžete pri vykazovaní svojho majetku využiť jednoduché účtovníctvo. To isté platí aj pre povolania, v ktorých ľudia vykonávajú svoju činnosť na základe iného, než živnostenského povolenia (lekári, advokáti, a pod.) A na záver možno to najatraktívnejšie práve pre vás – jednoduché účtovníctvo môžu využiť aj fyzické osoby, ktoré nie sú evidované v obchodnom registri a preukazujú svoje daňové výdavky v ich skutočnej výške. Prečo spomíname jednoduché účtovníctvo v súvislosti s jeho výhodnosťou? Je tomu najmä preto, že oproti tomu podvojnému je výrazne jednoduchšie. V jednoduchom účtovníctve ide najmä o presné zaúčtovanie pokladničných blokov či faktúr do účtovných kníh spolu s výpismi z bankového účtu. Je preto jasné, že takéto jednoduché účtovníctvo zvládne po krátkom zaškolení aj laik, kým to podvojné je už naozaj doménou odborníkov a vyškolených pracovníkov. Čo teda robiť, pokiaľ spĺňate niektorú z vyššie uvedených podmienok týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva? My vám môžeme odporučiť využitie tohto druhu účtovníctva, už z povahy názvu je totiž jednoduchšie a zároveň primerane efektívne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>